Přihlašte se prosím svým variabilním symbolem, který najdete po přihlášení do systému ISKAM v sekci „Základní údaje“
Please log in with your variable symbol, which you will find after logging in to the ISKAM system in the "Basic information" section.

Zadejte / Enter VS: English